logo-samandehi

مشاوره خرید دستگاه تصفیه آب

  722 92 444 - 571 79 444


0 کالا

راهنمای نگهداری دستگاه تصفیه آب

8 روش نگهداری دستگاه تصفیه آب

  1. توصیه میشود برای جلوگیری از نوسانات برق از دستگاه محافظ استفاده کنید
  2. پس از اتمام نصب دستگاه تصفیه آب شیر برداشت را به مدت 2 الی 3 دقیقه باز گذاشته تا فیلتر ها و اجزای داخلی دستگاه تصفیه آب به طور کامل شستشو شود.
  3. زمانی که برای چند روز خانه را ترک میکنید شیر ورودی و شیر مخزن دستگاه تصفیه اب را بسته و دستگاه را از برق جدا کنید.
  4. از تمیز کردن شیر برداشت با مواد شیمیایی مانند جوهر نمک خوداری کنید و برای این کار از محلول آب و سرکه سفید استفاده کنید.
  5. برای جلوگیری از زنگ زدن و خرابی بدنه دستگاه تصفیه اب را خشک نگه دارید.
  6. به علت وجود هوا در تصفیه آب ممکن است روزهای اولیه آب همراه با حباب باشد که پس از چند روز استفاده از بین میرود و پس از مدتی ذائقه ی شما به آب با سختی پایین و بدون مواد شیمیایی سازگار میشود.
  7. در صورت رویت نشتی و یا هرگونه مشکلی شیر مخزن و شیر ورودی را بسته،دستگاه تصفیه آب را از برق خارج کنید و با نمایندگی مربوطه تماس بگیرید.
  8. خواهشمندیم نسبت به تعویض به موقع فیلتر ها و عدم استفاده از فیلتر های نا مرغوب کوشا باشید.